Hangö kyrkliga samfällighet PDF Skriv ut E-postadress

 

Planteringsdagar:

Nya begravningsplatsens port är öppen:

söndagen den 2.6.2019

måndagen den 3.6.2019

tisdagen den 4.6.2019

onsdagen den 5.6.2019

söndagen den 9.6.2019

måndagen den 10.6.2019

tisdagen den 11.6.2019

onsdagen den 12.6.2019

 

 Till den kyrkliga samfällighetens uppgifter hör att sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelning av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt avgifterna till kyrkans centralfond och budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, bokslutet och revisionen.

Vidare sköter samfälligheten begravningsväsendet, fastighetsväsendet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

 

alt