Hangö kyrkliga samfällighet Skriv ut

 

Till den kyrkliga samfällighetens uppgifter hör att sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelning av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt avgifterna till kyrkans centralfond och budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, bokslutet och revisionen.

Vidare sköter samfälligheten begravningsväsendet, fastighetsväsendet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

 

alt

  

Gravgården i Hangö

Öppethållningen på Hangö nya begravningsplats

Begravningsplatsen är öppen dagligen, ingång via den mindre porten.

Den stora bilporten hålls i regel stängd, eftersom biltrafiken på begravningsplatsen allmänt upplevts som mycket störande.

På begravningsplatsen bör råda respekt och vördnad för de begravda.
Vi hoppas och tror att vi alla kan omfatta detta.


Den stora bilporten är öppen för dem som behöver komma närmare gravarna:

• Julen 21-24.12.2019
• Påsken 10-11.4.2020
  (Vänligen observera att vattnet inte är påkopplat pga frostfaran)
• Morsdag 10.5.2020
   (Vänligen observera att vattnet inte är påkopplat pga frostfaran)
•  Planteringsdagar 31.5, 1-2.6, 7-9.6.2020
•   Alla helgons dag 30-31.10.2020
•  Julen 22-24.12.2020

Den som är rörelsehindrad eller har en motsvarande fysisk begränsning kan anhålla om ett personligt körtillstånd på begravningsplatsen som gäller året om.

Körtillståndet kan erhållas av församlingsträdgårdsmästare Leif Halén som vid behov också ger tilläggsinformation, tel 040-513 1999.