Gemensamma kyrkorådet 2019-2020 Skriv ut

Ordinarie medlemmar

personliga suppleanter

Niina Mura, ordförande

 

Mauri Laakkonen, viceordförande     

Richard Hyvönen

Klaus Hansen

Lars Ekebom

Gunnel Helander

Birgitta Holmberg

Stephan Horn

Johannes Laxell

Esko Kari

Kai Pajunen

Terttu Manni

Eeva-Kaarina Salmia

Aila Pääkkö

Mari Hedback

Senast uppdaterad 25 mars 2019 13:41