Gamla begravningsplatsen Skriv ut

altAdress: Tulluddsvägen 26, 10940 Hangöby.

Förutom befintliga gravkvarter finns här även en urne- och minneslund. Gravläggning i kista är inte längre möjlig utan bör ske genom urnebisättning eller spridning av askan. (Se prissidan för prisuppgifter)

Kontaktperson: Församlingsträdgårdsmästare Leif Halén,
tel 040-645 6596 eller 040-513 1999

Bokningar av begravning: Pastorskansliet, tel 040-645 6588

Bokningar av urnebisättning: Ekonomikontoret, tel 040-645 6592

Senast uppdaterad 24 mars 2017 13:50