Nya begravningsplatsen PDF Skriv ut E-postadress

 

Gravgården i Hangö 

Öppethållningen på Hangö nya begravningsplats

Begravningsplatsen är öppen dagligen, ingång via den mindre porten.

Den stora bilporten hålls i regel stängd, eftersom biltrafiken på begravningsplatsen allmänt upplevts som mycket störande.

På begravningsplatsen bör råda respekt och vördnad för de begravda. 
Vi hoppas och tror att vi alla kan omfatta detta.


Den stora bilporten är öppen för dem som behöver komma närmare gravarna:

morsdagen 8-9.5.2021

samt planteringsdagar 5-6.6.2021

 

Den som är rörelsehindrad eller har en motsvarande fysisk begränsning kan anhålla om ett personligt körtillstånd på begravningsplatsen som gäller året om.

Körtillståndet kan erhållas av församlingsträdgårdsmästare Leif Halén som vid behov också ger tilläggsinformation, tel 040-513 1999.

  

alt

Adress: Östra Allén 11, 10960 Hangö Norra.

 

Gravplatsen invigdes 1908. Här finns 8 kvarter för kistgravar samt en urnelund och en minneslund. Det finns också ett område för konfessionslösa. (Se prissidan för prisuppgifter)

Kontaktperson: Församlingsträdgårdsmästare Leif Halén tel 040-513 1999

Bokningar av begravning: Pastorskansliet, tel 040-645 6588

Bokningar av urnebisättning: Ekonomikontoret, tel 040-645 6592

 

 

 

Senast uppdaterad 27 april 2021 06:58