Allmänt PDF Skriv ut E-postadress

SÄMJOVAL 2018

I Hangö svenska församling förrättades inget val i november 2018. Det blev sämjoval. En enda lista lämnades in och valmansföreningen hade färdigt utsett ordinarie medlemmar och suppleanter.
Valresultatet fastställdes den 20.11.2018 och medlemmarna i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2019-2022 är följande:

Hangö svenska församlingsråd
Ordinarie:
Ahlsved, Malin
Augustsson-Sula, Gun
Ekebom, Lars
Hansen, Klaus
Helander, Gunnel
Horn, Stephan
Idman, Britta
Koivisto, Sanna
Laxell, Johannes
Råberg-Vainio, Linda
Suppleanter:
Holmberg, Birgitta
Böckerman, Marita
Nylund, Kirsi
Tojander, Carola
Sundström, Charlotta

Gemensamma kyrkofullmäktige:
Ordinarie:
Ahlsved, Malin
Ekebom, Lars
Hansen, Klaus
Helander, Gunnel
Holmberg, Birgitta
Horn, Stephan
Idman, Britta
Koivisto, Sanna
Laxell, Johannes
Nylund, Kirsi
Råberg-Vainio, Linda
Suppleanter:
Böckerman, Marita
Tojander, Carola
Augustsson-Sula, Gun
Sundström-Charlotta

Senast uppdaterad 17 januari 2019 10:37