Förtroendeorgan
Direktioner PDF Skriv ut E-postadress

Inom församlingen finns direktioner för de olika verksamhetsområdena. I november 2014 hölls församlingsval och det nyvalda församlingsrådet sammanträdde första gången den 8.1.2015. Vid mötet  den 27.1.2015 utsågs medlemmarna i församlingens direktioner.
 

Direktionen för diakoni- och missionsarbete 2015-2018:

Ordinarie medlemmar:

Gunnel Helander, ordförande
Klaus Hansen, viceordförande
Kim Fagerlund
Benita Forsman
Anna-Lisa Niemi
Eva-Stina Sjödahl
Suppleanter:
Stina Skarpman
Ros-Marie Wennerqvist.

 

Barn- och ungdomsdirektionen 2015-2018:

Ordinarie medlemmar:
Lars Ekebom, ordförande
Kim Fagerlund, viceordförande
Tina Ahlfors
Camilla Lindberg
Kirsi Nylund
Pamela Ojala
Suppleanter:
Gun Augustsson-Sula
Karin Ingberg-Wiberg


 •  

Lappvik-Tvärminne distriktsråd 2015-2018:

Ordinarie medlemmar:
Christer Sjöberg, ordförande
Åsa Sundström, viceordförande
Viking Friman
Britta Idman
Charlotta Sundström
Suppleanter:
Helena Lesch-Saarinen
Anita Sundell

 

Senast uppdaterad 10 juni 2015 08:39
 
Församlingsrådet PDF Skriv ut E-postadress

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutande organ som väljs vart fjärde år genom församlingsval. Hösten 2014 hölls församlingsval och de invalda medlemmarna i församlingsrådet framgår nedan. Församlingsrådet sammanträdde första gången den 8.1.2015.

Församlingsrådets medlemmar kan kontaktas i olika frågor som gäller församlingens liv.
 

Församlingsrådets medlemmar 2015-2018:

 • Laxell, Anders, ordförande (kyrkoherden är självskriven medlem)
 • Forsman, Benita
 • Holmberg, Birgitta
 • Idman, Britta
 • Ingberg-Wiberg, Karin, viceordförande
 • Lesch-Saarinen, Helena
 • Lundqvist, Kerstin
 • Nylund, Kirsi
 • Sjödahl, Eva-Stina
 • Sundström, Åsa
 • Wikberg, Barbro

 

Senast uppdaterad 14 januari 2015 15:05