EMailSkriv ut

Händelsekalender

Datum Titel Plats
tor 30.05. 09.30 Gudstjänst vid Fyra Vindarna

Gudstjänst utomhus vid Café Fyra Vindarna kl. 10.00 tillsammans med kyrkoherde Niina Mura och kantor Jan Hellberg. Om vädret är dåligt hålls gudstjänsten inne i caféet. Efteråt möjlighet att köpa kaffe och bulle.

Café Fyra Vindarna
sön 02.06. 10.00 Högmässa i Lappvik kyrka

Högmässa i Lappvik kyrka tillsammans med församlingspastor Maria Repo-Rostedt och kantor Tony Vuorinen.
Kaffeservering efteråt.

Lappvik kyrka
sön 09.06. 12.00 Pingstdagens högmässa

Pingstdagens högmässa hålls i Hangö kyrka tillsammans med kyrkoherde Niina Mura och kantor Tony Vuorinen.

Hangö kyrka
sön 16.06. 12.00 Konfirmationsmässa

Högmässa med konfirmation av de som varit på skriftskolläger på sommaren. Kyrkoherde Niina Mura, församlingspastor Maria Repo-Rostedt och kantor Roland Näse.

Hangö kyrka
lör 22.06. 12.00 Midsommardagens gudstjänst

Midsommardagens gudstjänst på lägergården Ramsdal i Öby tillsammans med Ekenäsnejdens svenska församling har blivit en tradition som vi fortsätter med. Gudstjänsten hålls utomhus om vädret tillåter och efteråt blir det en lätt lunch.
Gemensam transport ordnas vid behov (närmare uppgifter om detta kommer senare).

Ramsdal lägergård i Öby
sön 23.06. 18.00 Kvällsmässa i Täktom kapell

Kvällsmässa i Täktom kapell tillsammans med kyrkoherde Niina Mura och diakon Tage Nylund

Täktom kapell
sön 30.06. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka med kyrkoherde Niina Mura och kantor Tony Vuorinen.

Hangö kyrka
sön 07.07. 10.00 Högmässa i Täktom kapell

Högmässa i Täktom kapell tillsammans med kyrkoherde Niina Mura och kantor Tony Vuorinen.

Täktom kapell
sön 14.07. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka tillsammans med kyrkoherde Niina Mura och kantor Roland Näse.

Hangö kyrka
sön 21.07. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka tillsammans med kyrkoherde Niina Mura och kantor Heikki Silvola

Hangö kyrka
sön 28.07. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka med församlingspastor Maria Repo-Rostedt och kantor Heikki Silvola.

Hangö kyrka
sön 04.08. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka tillsammans med församlingspastor Maria Repo-Rostedt och kantor Tony Vuorinen.

Hangö kyrka
sön 11.08. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka med församlingspastor Maria Repo-Rostedt.

Hangö kyrka
sön 18.08. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka med församlingspastor Maria Repo-Rostedt.

Hangö kyrka
sön 25.08. 12.00 Högmässa

Högmässa i Hangö kyrka med kyrkoherde Niina Mura.

Hangö kyrka
sön 01.09. 11.00 Friluftsgudstjänst i Kapellhamnen

Tvåspråkig friluftsgudstjänst i Kapellhamnen (vid ihållande regn hålls gudstjänsten i Hangö kyrka). Kyrkoherdarna Niina Mura och Johannes Tikka. Efteråt kaffeservering.

Kapellhamnen