Hangon seurakuntayhtymä PDF Tulosta Sähköposti

 

 altSeurakuntayhtymä hoitaa yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken sekä kirkon keskusrahastoon suoritettavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Lisäksi yhtymä hoitaa hautausmaita, kiinteistöjä, työntekijöiden työterveyshuoltoa ja työsuojelua.

 

 altaltalt

 

Hangon hautausmaa 

Aukioloajat Hangon uudella hautausmaalla

Hautausmaa on auki päivittäin, käynti pienemmän portin kautta.

Iso autoportti pidetään pääsääntöisesti suljettuna, koska autoliikenne hautausmaalla on yleisesti koettu erittäin häiritseväksi.

Hautausmaalla tulee vallita kunnioitus haudattuja kohtaan.
Toivomme ja uskomme, että me kaikki voimme tämän omaksua.

Iso autoportti on auki kävijöille, joiden tarvitsee päästä lähemmäs hautoja:

Liikuntaesteinen tai vastaavan fyysisen rajoituksen omaava voi anoa henkilökohtaista ympärivuotista ajolupaa hautausmaalle.

Ajoluvan saa seurakuntapuutarhuri Leif Halénilta, joka tarvittaessa myös antaa lisätietoa, puh 040-513 1999.