Hangon seurakuntayhtymä PDF Tulosta Sähköposti

Seurakuntayhtymä hoitaa yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken sekä kirkon keskusrahastoon suoritettavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Lisäksi yhtymä hoitaa hautausmaita, kiinteistöjä, työntekijöiden työterveyshuoltoa ja työsuojelua.